Perwatakan tembang Jawa

Perwatakan tembang Jawa

Manawa ngraras tembang kang pamacane dilagokake, ing sajroning ati thukul rasa warna-warna. Tuwuhing rasa tumrap tembang siji lan sijine o...
3 jenis tembang Jawa

3 jenis tembang Jawa

Tembang Jawa itu ada 3 warna, yaitu : tembang Gedhe, tembang Tengahan dan tembang Macapat. Karena ada beberapa kesulitan penyesuaian kata,...
Kidung Saktiwedha part 2

Kidung Saktiwedha part 2

Bale anyar Durma Sumur bandhung sisirah talaga muncar tibeng jaja ajail dhinding endhas parah ulur-ulur liweran tatambang ...
Kidung Saktiwedha part 3

Kidung Saktiwedha part 3

Bale anyar Durma Nagaraja pangawasan manik kembang kembang gubel abaji tajem neng kandhutan udhune sarwi nungsang kurangsa...