Sunday, April 20, 2014

Uler kambang slendro 9

Posted by Supriyadi Pro | Published at Sunday, April 20, 2014 | 0 komentar
Jineman uler kambang dari Nyi Supatmi Buka celuk : sekar pisang pisang sesajining karya. Sae sae sae sae dadose Jo lali lho mas kowe, got...

Umbul donga slendro manyura

Posted by Supriyadi Pro | Published at Sunday, April 20, 2014 | 0 komentar
Ya Allah iman basuki Ya Allah slamet-slamet Ya Allah mulya waluya Ya Allah selameta Ya Allah negarane Gusti kawula

Ladrang wahyu Slendro Manyura

Posted by Supriyadi Pro | Published at Sunday, April 20, 2014 | 0 komentar
Irama 1 Pra taruna angudia Saniskara mangka sanguning dumadi Marsudi ing kawruh kang akeh gunane Bisane sembada tlatenana Irama 2 Tans...

Wednesday, March 26, 2014

Perwatakan tembang Jawa

Posted by Supriyadi Pro | Published at Wednesday, March 26, 2014 | 0 komentar
Manawa ngraras tembang kang pamacane dilagokake, ing sajroning ati thukul rasa warna-warna. Tuwuhing rasa tumrap tembang siji lan sijine o...

Monday, March 24, 2014

3 jenis tembang Jawa

Posted by Supriyadi Pro | Published at Monday, March 24, 2014 | 2 komentar
Tembang Jawa itu ada 3 warna, yaitu : tembang Gedhe, tembang Tengahan dan tembang Macapat. Karena ada beberapa kesulitan penyesuaian kata,...