Monday, December 17, 2012

Asmarandana


Tembang macapat Asmarandana menggunakan rumus baku sebagai berikut:
- Guru gatra 7, berarti terdiri dari 7 baris
- Guru wilangan 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8 berarti baris pertama terdiri dari 8 suku kata, baris kedua 8 suku kata dan seterusnya.
- Guru lagu i, a, e, a, a, u, a yang berarti baris pertama pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal i, baris ke-2 pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal a dan seterusnya hingga baris terakhir.
Sebagai contoh tembang macapat Asmarandana berikut:

Anjasmara ari mami
masmirah kulaka warta
dasih mutan wurung layon
aneng kutha Probolingga
prang tandhing lan Wuru Bisma
kariya mukti wong ayu
pun kakang pamit palastra

Wus bejane awak mami
tan tulus angestu ing dyah
dhasar gembeng tur acingeng
aja gawe wirang Bisma
mara age patenana
yen kongsi tumekeng layon

Iba dukane Narpati
ratu ayu Majalengka
yen sira nemahi layan
benjang yen ingsun kapanggya
paran atur manira
mestine ingsun katempuh
apa pepulihing duka

Sira sun anggep pengarih
murih careming asmara
maria anggonku wiraga
prabu Kenya nuli prapta
nusul nggoningsun nendra
sunkudang aneng jinemrum

Ajasira andaleming
lah age sira malesa
aja katon lanang dhewe
yaleya nang Damar Sasangka
sun tan nedya lawan
sakarsaning mung lumuh
murih aja ngani ayashare this article to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Posted by Supriyadi Pro, Published at Monday, December 17, 2012 and have 0 komentar
Related Post