Monday, December 17, 2012

Gambuh


Tembang macapat Gambuh menggunakan rumus baku sebagai berikut:
- Guru gatra 5, berarti terdiri dari 5 baris
- Guru wilangan 7, 10, 12, 8, 8 berarti baris pertama terdiri dari 7 suku kata, baris kedua 10 suku kata dan seterusnya.
- Guru lagu u, u, i, u, o yang berarti baris pertama pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal U, baris ke-2 pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal u dan seterusnya hingga baris terakhir.
Sebagai contoh tembang macapat Gambuh berikut:


Sekar gambuh ping catur
kang cinatur polah kang kalantur
tanpa tutur katula-tula katali
kadalu warsa katutuh
kapatuh pan dadi awon

Aja nganti kebanjur
sabarang polah kang nora jujur
yen kebanjur sayekti kojur tan becik
becik ngupaya iku
pitutur ingkang sayektos

Tutur becik puniku
sayektine apantes tiniru
nadyan metu saking sudra pepeki
lan becik nggone amuruk
iku pantes sira anggo

Ana pocapanipun
hadiguna hadigung-hadigung
pan hadigang kidang hadigung pen hesti
ula ngendelaken iku
telu pisan mati sampyuh

Si kidang hambegkipun
ngendelaken kebat lumpatanipun
pan si gajah hangendelaken ageng inggil
ula ngendelaken iku
mandine kalamun nyakotshare this article to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Posted by Supriyadi Pro, Published at Monday, December 17, 2012 and have 0 komentar
Related Post