Monday, December 17, 2012

Kinanthi

Tembang macapat Kinanthi dalam syair Jawa menggunakan rumus baku sebagai berikut:
- Guru gatra 6, berarti 6 baris
- Guru wilangan 8, berarti tiap baris syair terdapat 8 suku kata
- Guru lagu u, i, a, i, a, i, yang berarti baris pertama pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal U, baris ke-2 pada suku kata terakhir mengandung huruf vokal i dan seterusnya hingga baris terakhir.
Sebagai contoh tembang macapat Kinanthi berikut:

Pracaya santoseng kalbu
babon bakuning tyas suci
cara-carane tumitah
timbangana ala lan becik
wicara miwah surasa
saringana den aresik

Busana bebasanipun
pan liniling siang ratri
tatanen titining basa
basa basuking kapti
tetep tindak tanduk ira
ngarah-arah den aririh

Winuwusa wosing semu
semu pasemoning janmi
miwah ulat liringira
rarasen ingkang ginusti
catheten jroning nala
labuh labeting janmi

Talitine kang rinuruh
wirasat wangune dhiri
rasakna wosing kewala
lajer jejere kang pasthi
telenge netra kalihnya
nyata kanyatahan yekti

Teberi ngudi kawruh
warah wuruking janmadi
dimen dadya dadanan
sirna darengkining kapti
tanapi murka angkara
rahayu ingkang pinurih

Ing tyas ywa hambeg sadu
gumunggung ngegungaken dhiri
hari-hari ngumbar hardi
hardane tyas kang tan yekti
titi tatane tumitah
tetep manungku Hyang Widhi

Surawane wedha luhung
uger hanggere ngaurip
urip wekasan palastra
datan ana luput siji
wus jamake wong agesang
den samya nggayuh utamishare this article to: Facebook Twitter Google+ Linkedin Technorati Digg
Posted by Supriyadi Pro, Published at Monday, December 17, 2012 and have 0 komentar
Related Post